מחירון

תאור מחיר למנוי תוקף
מסלול גולד plus עד חודש מאי ₪2,310 7 חודשים
גולד 1 בשבוע נובמבר ₪1,680 3 חודשים
כרטיסיה 8 קבוצתי ₪450 8 כניסות
מנוי זוגי פעם בשבוע חצי שנתי ₪3,168 6 חודשים
מסלול גולד plus חודשי ₪420 4 שבועות
מסלול גולד plus עד נובמבר ₪1,110 3 חודשים
מסלול פלטינום free עד מאי ₪5,950 9 חודשים
מסלול פלטינום free עד נובמבר ₪2,580 3 חודשים
מסלול פרימיום+ חודשי ₪650 4 שבועות
מסלול פרימיום+ עד חודש מאי ₪3,904 7 חודשים
מסלול פרימיום+ עד נובמבר ₪1,584 3 חודשים
פילאטיס 8 ₪650 8 כניסות
פרימיום זוגי פעם בשבוע שנתי ₪5,856 12 חודשים
פרימיום פעם בשבוע עד מאי ₪3,168 9 חודשים
פרימיום פעם בשבוע עד נוב ₪1,525 3 חודשים